Liberalernas uppfattning är glasklar!

Diskussioner som varit under de senaste veckorna har antingen mynnat ut i att Kungsbacka lämnar Sjöaremossen, eller att Frillesås Bandy ska lägga ner för att det blir för dyrt att spela där.

Båda faktorerna är i grunden felaktiga. Liberalerna arbetar efter principen att Frillesås Bandy ska ha sin hemmaplan kvar på Sjöaremossen OCH att allmänheten ska kunna fortsätta åka där utan att kostnaderna skenar iväg.

Fakta är att Varbergs kommun och Kungsbacka kommun tillsammans driftar Sjöaremossen. Det innebär att kostnaderna för att driva själva anläggningen delas av de båda kommunerna enligt en uppgörelse. Den uppgörelsen är uppsagd av Kungsbacka för omförhandling, men innebär inte per automatik att Kungsbacka lämnar Sjöaremossen.

Mycket utav diskussionen handlar om vad Peter Söderberg, Moderaternas ordförande i Fritid & Folkhälsa, har uttryckt gällande Sjöaremossen, kostnader för driften och diverse uttalanden om Frillesås Bandy.

Än så länge lever vi i en demokrati och uttalanden från enskilda ledamöter, ordförande eller inte, får stå för var och en, men det är nämnden som tillsammans beslutar.

Liberalernas uppfattning är glasklar: Frillesås Bandy ska fortsätta att spela på Sjöaremossen. Klubbens verksamhet är viktig för hela den södra delen av kommunen. Detta ska nämnden möta med respekt, förståelse och en okuvlig vilja att bidra till fortsatt verksamhet både på elit- och ungdomsnivå samt för alla skolbarn som kanske får sin enda erfarenhet av skridskoåkning på denna isbana.

Tord du Hane, ledamot nämnden Fritid & Folkhälsa (L)

Max Ramström, ersättare nämnden Fritid och Folkhälsa (L)