Upplägg för kvällen

* Utveckling av Gottskär – Hasse Andersson, planeringsstrateg Kba kommun

* Vad händer på Riks, i Region och i Kommun?

* KS-listan

Fika

* Information från ledamöter, Tord du Hane berättar om dramat kring Sjöaremossen följt av en diskussion

 

Välkomna!

Christian Haneson

Gruppledare

Kommande gruppmöten i vår: 13 mars, 10 april, 22 maj, 19 juni