Se alla

Att studera i EU – En självklarhet

Tisdag 9 april 2019

Den 26 maj, väljer vi vår framtid i EU. Tillsammans med de andra medlemsnationerna blir vi starka och påverkar framtiden. Att studera var man vill i Europa är ett konkret exempel på hur den fria rörligheten fungerar. För ungdomarna i Kungsbacka leder detta till fantastiska möjligheter och ger ett rikare liv. Tusentals unga européer har idag denna möjlighet. Liberalerna har idéer om hur EU kan utveckla detta inom utbildningsområdet.

För att kunna jämföra betyg och dessutom ge information om brister i utbildningssystemen bör ett system för att jämföra gymnasiebetyg inrättas i EU. Detta är nödvändigt för att undvika problem för den som söker en högskoleutbildning i annat land.

Svenska studenter hör till dem som i lägst utsträckning deltar i EU:s utbytesprogram. Detta måste ändras och fler utbildningar i Sverige, även yrkesutbildningar, måste öppna upp möjligheten för att våra studenter ska kunna delta i utbytesprogrammet.

Den fria rörligheten ska inte behöva begränsas på grund av funktionsnedsättning. Därför bör utbytesstudier inom programmet Erasmus+ vidgas och bli mer lättillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Med internet ges nya möjligheter för tillgång till utbildning. Så kallad Open Access-utbildning finns redan vid flera ledande universitet i världen. För att inte halka efter i utvecklingen behöver EU inrätta en öppen webbportal där statliga och privata europeiska skolor, har möjlighet att ladda upp forskningsresultat, föreläsningar och annat undervisningsmaterial.

Ulrika Landergren (L),  Ordförande i Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Jan Eric Knutas (L), Ledamot i Nämnden för Förskola & Grundskola