Se alla

Förslag till ny konsthall i Kungsbacka

Fredag 8 mars 2019

Kungsbacka växer och ska vara en attraktiv kommun, därför är det nu dags att vi får en efterlängtad konsthall mitt i stan. Vi bygger stad och just nu pågår planeringen för kvarteret Ejdern och en stor stadsplanering för området kring kvarteret Vägmästaren. Två utmärkta områden som skulle kunna rymma en konsthall.

I Södertälje finns Grafikens hus och i Skärhamn finns Nordiska akvarellmuseet. Det är nu dags för Kungsbacka att våga bygga ett hus som både kan innehålla skapande och en plats för utställningar. Torsten Billman räknas som en av de största grafikerna och det skulle vara oerhört roligt att hans namn och gärning skulle få en extra plats i en ny konsthall. Vi har en mycket aktiv konstförening som länge har arbetat för att vi ska få tillstånd ytterligare kulturutbud i vår stad. Det är nu dags att även kulturen stödjs på ett positiv sätt i Kungsbacka.

Liberalerna har i nämnden för Kultur & Fritid lagt ett förslag att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie som kan leda fram till att det skapas en ny kulturbyggnad i centrala Kungsbacka. Byggnaden får gärna vara en märkesbyggnad och ha en spektakulär arkitektur som kommer att ge Kungsbacka ett nytt och spännande besöksmål. Förstudien ska också se på möjligheter till att få extern finansiering för att driva konsthallen.

Max Ramström (L)
Tord du Hane (L)
Monica Neptun (L)
Ulrika Landergren (L)