Se alla

Svar till: ”vi är orättvist uthängda”

Onsdag 13 oktober 2021

Mitt avsikt med att stå bakom utredningen kring Vardaga, är inte att hänga ut eller anklaga personalen för att missköta sina arbetsuppgifter. Utredningen kring Vardaga har inte med personalens utförande av sina arbetsuppgifter att göra, utan för att utreda de brister som uppkommit i organisationen, så att vårdpersonal har förutsättningar till att utföra en god och nära vård. Jag har mitt fulla förtroende till all personal inom våra boenden som med fantastiskt engagemang och kompetens, vårdar våra äldre. Det har varit slitsamma år under pandemin, inom vård och omsorg, sjukvård och många andra branscher. Vi har fått ställa om, hålla ut, hålla ut igen och igen och igen. Det jag har lärt mig efter pandemin, är att vård och omsorg måste reformeras för att säkerställa god personalförsörjning och goda arbetsvillkor. Det måste finnas tid för vårdpersonal att kunna ge våra omsorgstagare möjlighet att få komma ut i friska luften, ha tillgång till sociala aktiviteter och få god och näringsrik mat. Liberalerna vill därför se en ökad kvalitet med stöd av digitala hjälpmedel, satsa på ledarskapet på alla nivåer, så vi kan säkerställa en god och nära vård, samt förbättra vårt samarbete med civilsamhället och att vi gemensamt tar ansvar för våra kommuninvånare under hela livets resa.

 

Hanna Schölander (L)
Ledamot, Nämnden för vård och omsorg