Om Bengt

  • Mer resurser till psykiatrin
  • Förbättra stödet till barn och unga med psykiska problem
  • Nollvision för självmord
  • Friare val av hjälpmedel
  • Max 4 timmars väntan på akuten från inskriven till färdigbehandlad eller remitterad vidare
  • En gränslös kollektivtrafik