Se alla

Elin Hysén

Kommunalpolitiker i Kungsbacka

Kontaktuppgifter
  • Vice ordförande Nämnden för förskola och grundskola
  • Ledamot kommunfullmäktige
  • Ersättare kommunstyrelsen och arbetsutskott
  • Liberalerna Kungsbackas styrelse
  • Ersättare Krisledningsnämnden

Kontaktuppgifter

0735-336958 ...