Se alla

Madelene Höök

Kommunalpolitiker i Kungsbacka

Kontaktuppgifter
  • Ledamot Nämnden för Individ och familjeomsorg samt utskott.
  • Ledamot kommunfullmäktige
  • Ledamot  Nämnden för Service
  • Ledamot Kommunfullmäktiges valberedning
  • Ersättare i Arvodesberedningen

Kontaktuppgifter

0709-74 48 00 ...