Om Ulrika

  • Kommunalråd
  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Ordförande i personalutskottet
  • Ordförande i Gymansie – och vuxenutbildningen

Följ Ulrika:

Blogg

Twitter