Se alla

Möjligheternas Kungsbacka

Liberalerna vill skapa en kommun med framtidstro. Där invånarnas idéer och
engagemang tas tillvara. Där företag startas och växer. Där principen är att
tillhöra och tillföra. Där skolan ser till att alla får en god start i livet. Där alla
blir bemötta utifrån den man är, och inte utifrån vilket år man är född eller
varifrån man kommer. Där alla kan bidra efter sina unika förutsättningar.

Skolan först

Kunskap är biljetten vidare i livet. Liberalerna fokuserar på skolans
kunskapsuppdrag och på lärarna. Syftet är att alla elever ska få möjlighet
att nå sin potential, oavsett om de är i behov av särskilt stöd eller
om de är högpresterande. Vi vill NPF-säkra skolorna i vår kommun,
vilket innebär anpassade klassrum för de elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Det är för att ge alla våra elever bättre förutsättningar
att klara skolan.

Gröna oaser

Vi Liberaler vill bygga fler bostäder, med fokus på ettor och tvåor. Vi vill
prioritera miljösmarta byggnader som använder nya tekniska lösningar
och som är miljöanpassade för framtiden.

Samtidigt vill vi värna om och prioritera gröna oaser, där biologisk mångfald är en viktig del av
planeringen i Kungsbacka. Kungsbackaskogen, Forsskogen och Varlaskogen
är viktiga oaser i vår stad som vi vill värna om.

Vård och omsorg

Du skall kunna leva livet hela livet i Kungsbacka
För att säkra valfriheten vill vi låta företag bygga och äga äldreboenden
och de ska enbart få ersättning från kommunen om vårdtagare väljer dem.
Upphandling fungerar inte. Det är viktigt att man känner sig trygg med sin
hemtjänst, och antalet olika personal man får besök av måste minska rejält.

Halland

Den enskilda människans behov ska stå i centrum i vården
Alla ska få rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. Närakuter är framgångsrikt,
och därför vill vi fortsätta denna satsning. En sjukvård som präglas av
valfrihet bidrar till en bättre och mer tillgänglig vård.

Husläkare och en fast kontakt som samordnar vården är särskilt viktigt för äldre.
Kvinnors status och lön ska öka, det är en viktig jämställdhetsfråga.

Kollektivtrafiken ska utvecklas med fler stationer och linjer i Halland för
såväl tåg som buss. Alla tåg som kan ska stanna i Åsa. Vi behöver ny station i Frillesås.