Se alla

Arbete – en rättighet

Liberalerna vill

  • införa fler enkla jobb (Enkla jobb innebär att arbetet inte kräver någon utbildning utöver grundskolenivå)
  • införa fler lärlingsplatser och yrkesutbildningar
  • införa jobb istället för försörjningsstöd

Vi har bland de lägsta arbetslöshetssiffrorna både bland vuxna och ungdomar i landet. Våra företag och kommunen som stor arbetsgivare har brist på arbetskraft. Med stora pensionsavgångar framöver kommer det att vara svårt för både företag och kommun att rekrytera den arbetskraft man behöver.

Samtidigt som det finns en stark efterfrågan på arbetskraft från arbetsmarknaden är det fortfarande en tudelad arbetsmarknad mellan de som har jobb och de som inte har jobb. Nyanlända med låg utbildningsbakgrund, människor med funktionsnedsättning har ofta svårt att komma in och få ett jobb. Vi behöver därför också de till att skapa fler enkla jobb. Från liberal horisont är det bättre att ha ett jobb med en lägre lön än att bli beroende av bidrag.

De ungdomar som inte gått färdigt gymnasiet eller behöver komplettera sin utbildning, ska erbjudas möjlighet att studera på hel- eller deltid för att kunna få en efterfrågad kompetens. Som kommun ska vi göra extra satsningar nu så att inte ungdomar hamnar utanför arbetsmarknaden. Det mest framgångsrika receptet är att vi har ett blomstrande näringsliv med många små företag. Det gymnasiala lärlingssystemet som har införts ska kompletteras med en möjlighet att driva lärlingsutbildningar.

Liberalerna vill att kommunen ska vara ett föredöme i att ta fram praktikplatser. Med en praktikplats får ungdomar erfarenhet för att etablera sig på arbetsmarknaden och kommunen får möjlighet att marknadsföra sitt utbud av arbetsinnehåll. Kommunen bör ordna handledarutbildningar för att därigenom förenkla för ideell och privat sektor att ta emot praktikanter.

Vi liberaler tror att alla människor vill ha ett arbete. För oss är det viktigt att se till vad varje människa kan bidra med och tar de möjligheter som finns.

Kungsbacka kommun ska gå från ett omhändertagande perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv för att fler ska få ett arbete. Vi ger förutsättningarna och ställer krav för att individen själv tar ansvar.