Se alla

Digitalisering

Liberalerna vill

  • Kungsbacka ska vara i framkant vad gäller ny digital teknik
  • införa fler e-tjänster för att underlätta både för våra invånare och de som arbetar i
  • kommunen
  • att alla kommundelar och våra verksamheter ska ha tillgång till en digital infrastruktur
  • stärka den digitala säkerheten

Digitaliseringen är här för att stanna. Den innebär många fördelar men kan av vissa också upplevas som ett hot. Vi som liberaler ser positivt på utvecklingen av digital teknik. Vi måste dock se till att öka kunskapen för alla. Vi som kommun har också en skyldighet att hjälpa dem som tycker att den nya tekniken är svår. Vi ska inte exkludera någon.