Se alla

Ekonomi

Kungsbacka håller på att bli en stor kommun. Vi är en tillväxtkommun och vi tycker att vi ska fortsätta att växa. För liberaler är viktigt att Kungsbacka fortsätter att vara en attraktiv kommun att bo i eller att flytta till. Det ska vara enkelt att etablera företag i Kungsbacka.

En växande kommun ger nya skatteintäkter det innebär att vi kan investera i mer välfärdsverksamheter men också för att öka kvalitet och attraktionskraft. I starkt växande kommun måste vi ta höjd för att klara morgondagens utmaningar i infrastruktur, dagvattenhantering och översvämningar.

Ett grundläggande krav är en ekonomi i balans. Skattemedel ska användas effektivt och smart. Kommunen ska inte ta på sig en stor låneskuld.