Se alla

En företagande kommun

Liberalerna vill

  • stödja befintligt näringsliv och nyföretagande
  • köpa in mer mark och planera för nya företagsetableringar
  • eftersträva mindre upphandlingar som underlättar för små och lokala företag
  • öka samverkan mellan skola, arbetsliv och näringsliv
  • skapa förutsättningar för ett innovationscentrum i Kungsbacka

Ett utvecklat företagande är en förutsättning för att utveckla välfärden. I Kungsbacka har vi många fantastiska entreprenörer och företagare. Liberalerna vill att Kungsbacka ska bli en företagarvänlig kommun. Det innebär att vi som kommun måste se företagens behov och förstå deras verklighet. Det kräver att kommunen har ett gott bemötande och underlättar för företagsetableringar.

Kommunen skall driva ett aktivt arbete som underlättar nyetablering av företag.

Kungsbacka behöver fler företagare och fler växande företag. Då måste vi också köpa in och planera mer mark för företagarna. Vi behöver fler företag som är framgångsrika både, lokalt, regionalt och internationellt.

Liberalerna vill att det i alla kommundelar skapas möjligheter att aktivera och stödja nyföretagande och tillväxt i småföretag.

Väl fungerande marknader och goda konkurrensvillkor är viktigt för att Kungsbacka ska kunna locka till sig nya aktörer. Valfrihetsreformer inom den offentliga sektorn är därför centrala. Mer konkurrens vad gäller utförande och kvalitet, och fler alternativ att välja mellan vad det gäller offentligt finansierade tjänster, är bra för konsumenterna av välfärdstjänster.

Vi uppmuntrar till entreprenörskap i skolan. Vi ser gärna att det etableras ett företagarkluster/innovationscentrum med närhet till yrkeshögskola och annan utbildning.