Se alla

En god integration

Liberalerna vill

  • ge nyanlända rätt och skyldighet till en medborgarkurs
  • att validering av befintlig utbildning ska ske snabbare
  • införa språkstudier i kombination med praktik
  • ha yrkesinriktade utbildningar i kombination med att läsa svenska
  • att Kungsbacka ska vara förebild för god integration

Vi är en stark tillväxtkommun med god tillgång till jobb. Vi både kan och ska ta emot de människor som anvisas till vår kommun. Med en god integration tror liberalerna att alla människor kommer att bidra och vara med och utveckla Kungsbacka.

Nyckeln att komma in i det svenska samhället är att man lär sig språket, har ett jobb och en bostad. Vi tror på kombinationen av arbete/praktik och språkinlärning. Vi vill ha fler yrkesinriktade utbildningar som kombineras med att läsa svenska och få praktisera svenskan i utbildningen. Alla som kommer till vårt land ska lära sig det svenska språket. Det är naturligt att barnen snabbt lär sig svenska i skolan men har man blivit lite äldre är steget större. Vi ser att det framförallt för kvinnorna finns en risk att man halkar efter och inte får samma tillgång till att lära sig det nya språket. I Kungsbacka ska det vara en självklarhet att ställa samma krav på män och kvinnor att delta och läsa svenska.

Vi vill därför att alla nya svenskar ska ha rätt och skyldighet att gå en medborgarkurs samtidigt som man lär sig svenska språket.

För liberalerna i Kungsbacka är det viktigt att prata om och åstadkomma en god integration. Vi vill inte få några utanförskapsområden i Kungsbacka. För oss innebär det att de människor som kommer hit blir en del av det svenska samhället. Vi ser de människor som kommer hit som en tillgång. Då måste man lära sig och förstå våra värderingar för att kunna bli en del i det svenska samhället. Civilsamhället och föreningslivet spelar en stor och viktigt roll för att nyanlända snabbare ska integreras i det svenska samhället.

Förutom språket är det viktigt, när man kommer som nyanländ, att stå på egna ben och kunna försörja sig själv och sin familj. Vi måste bli mycket bättre på att dokumentera och validera deras kunskaper. Sträckan ska vara så kort det bara går för att komma ut i arbetslivet.

På liberalernas initiativ hälsas numera alla nyblivna svenska medborgare välkomna till Kungsbacka med en ceremoni på nationaldagen.