Se alla

Fritid

Liberalerna vill

  • bygga en ny arena/arrangemangshall
  • öka antalet idrottshallar med fullmått i hela kommunen
  • bygga isanläggning för allmänhetens åkning och bandy
  • att alla skall ha ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets
  • utöka antalet spontanytor i alla kommundelar
  • öka antalet vandringsleder och belysta aktivitets/motionsspår
  • skapa nya/fler mötesplatser i samråd med barn och ungdomar med fokus på kvälls- och helgaktiviteter och för att öka integreringen i vår kommun
  • synliggöra befintliga friluftsområden exempelvis Sandsjöbacka, Stättared, Tjolöholm med flera
  • premiera föreningar som genomför hälsocertifiering och som arbetar aktivt med jämställdhet mellan könen
  • verka för att alla med funktionsnedsättning ska kunna delta i idrotts- och fritidslivet

Liberal fritidspolitik avser alla kommunens invånare för en aktiv och meningsfull fritid. Vi vill stärka det rika frilufts-, idrotts- och föreningslivet. Vi ska fortsätta stärka det civila samhället och alla ideella krafter. Vi vill att kommunen fortsätter att stödja med bidrag, lokaler och andra resurser. Detta till nytta för hela samhällets utveckling i ett folkhälsoperspektiv.