Se alla

Kollektivtrafik

Liberalerna vill

  • låta fler tåg stanna i Åsa
  • att kommunen tillsammans med Region Halland påbörjar planeringen av en tågstation i Frillesås
  • öka stadstrafiken i takt med byggnationen. Stadstrafiken i Kungsbacka stad har fördubblat resande på 2,5 år
  • utveckla stadstrafiken med 15 minuters trafik
  • bygga ut väg 158 med bussfiler ända till Vallda trekant, så att snabbussar i rusningstrafik kan införas från Onsala och Vallda till Västra Göteborg och dess knutpunkter
  • införa ett nytt taxesystem inom Västtrafik. Kungsbacka ska ingå i samma taxezon som Storgöteborg
  • införa miljövänliga och tysta elbussar i Kungsbackas stadstrafik
  • bygga ut pendelparkeringarna

I en växande kommun som Kungsbacka är det viktigt att utbyggnad av kollektivtrafiken går hand i hand med övrig byggnation. För att kollektivtrafiken skall fungera som ett reellt alternativ till den egna bilen krävs både lokal och regional utbyggnad samt hög turtäthet.

Region Halland är ansvarig för kollektivtrafiken i Halland och Kungsbacka kommun har en viktig roll när det gäller att mana på regionen i arbetet med att starta fler busslinjer, bygga pendelparkeringar och bussfiler.