Se alla

Kultur

Liberalerna vill

  • ha meröppna bibliotek och språkcaféer i fler områden (Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider, även när det inte finns personal på plats)
  • att allmänheten får tillgång till fler bibliotek när några skolbibliotek, t ex i Åsa och Särö förändras och öppnas för alla
  • att fler ska kunna gå i Kulturskolan genom att köerna minskas och avgifterna sänks
  • fortsätta utveckla Äskhult, Hunehals och Tjolöholm till starka lokala besöksmål med
  • riksintresse
  • bygga ut kulturhuset Fyren
  • bygga ny konsthall

Vi vill att kommunen tillhandahåller ett stort utbud av kulturella aktiviteter för alla medborgare. Kommunen ska skapa möjligheter och underlätta för andra arrangörer/aktörer för större och bredare utbud.

Vi anser att kulturen ska ingå som en naturlig del i all samhällsbyggnad och inte utgöra en egen separat sektor. Kulturen ska vara med och påverka offentlig planering och vara en viktig del i utsmyckning av olika bostadsområden, parker och skolor.

Det är därför viktigt att offentliga medel avsätts för våra kulturella institutioner, biblioteken, museer och teatrar.