Se alla

Kungsbacka en del av Europa

Liberalerna vill:

EU påverkar oss i våra dagliga liv och i de politiska besluten i kommunen. Studier visar att kunskapen om EU ofta är bristande, därför behöver vi öka kunskapen om EU på alla nivåer. Det gäller i grundskolan och gymnasiet, offentligt anställa, företagare, föreningar såväl som politiker.

Vi liberaler vill att Kungsbackas invånare ska vara aktiva och vara med och påverka beslut som tas i EU. På kommunens hemsida ska det vara enkelt att hitta det som är på gång att fattas beslut om i EU som berör kommunen.

Kommunen ska aktivt ta del av EU:s fonder genom att söka och delta i olika projekt som finns inom EU.