Se alla

Vår vision

Liberalerna vill:

Utifrån liberala idéer tar vi strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv.
Vi kämpar för fortsatta höga ambitioner för välfärden med socialliberala reformer
för en mer dynamisk ekonomi, en mer dynamisk arbetsmarknad och ett mer gynnsamt klimat för entreprenörer och företagare.

I globaliseringens tid skapas nya möjligheter men också nya utmaningar. Kungsbackas befolkning ökar och snart är vi Hallands största kommun. Vi ska växa, ta hand om våra naturvärden, ta hand om mångfalden och skapa en trygg kommun.
Kungsbackas utveckling står inför stora utmaningar. För att alla ska ha jämlika förutsättningar att förbättra sin tillvaro behövs socialliberala reformer som skapar nya möjligheter för dem som har det svårast. Allra viktigast är en skola som genomsyras av kunskap och bildning, och som har höga ambitioner för alla.

För att alla människor ska känna trygghet när förändringarna går allt snabbare behövs en socialliberal politik för stabila välfärdssystem som ger stöd och ger individen nya livschanser. För att övervinna miljöproblemen och hejda klimatförändringarna behövs en liberal miljöpolitik byggd på globalt samarbete, kunskap, nya idéer, ny teknik och tydliga styrmedel för en långsiktigt hållbar ekonomi. Den största utmaningen är den globala temperaturhöjningen. Havsnivån kommer att stiga och Kungsbackas närhet till havet medför stora översvämningsrisker för lågt liggande områden.

För att friheten inte ska bli ett privilegium för vissa behövs internationell solidaritet och stöd till demokratiska krafter i ofria länder. De demokratiska värdena måste försvaras också på hemmaplan, och varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans bekämpas.

I Kungsbacka kämpar vi för att liberal politik. Det innebär att var och en ska känna frihet och få förutsättningar att uppnå vad de vill med sina liv. Under århundraden har liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människans frihet.
Dessa insatser har lagt grunden till dagens Kungsbacka och arbetet fortsätter.