Se alla

Hanna Schölander

Ordförande Liberalerna Kungsbacka

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ledamot Region Halland

Ledamot i nämnden för vård och omsorg.

Skola, trygghet & aktiv fritid, alla barn ska få en bra start i livet.

Barn som klarar skolan och känner sig trygga får en bra start i livet.

Jag är scoutledare, mamma och arbetar som chef för Ung i Kungsbacka. Jag vill att våra barn ska få en trygg uppväxtmiljö och rätt förutsättningar för att klara skolan. De behöver en aktiv fritid och engagerade vuxna i sin närhet. Då ger vi våra barn den bästa starten i livet.

 • Alla barn ska få den hjälp de behöver i skolan!
  Barn som halkar efter ska få stöd, och barn som kan gå före ska få utmaningar. Det kräver en skolpolitik som står för kunskap, studiero och skolböcker. Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras och alla barn ska få utvecklas till sina bästa jag.

 • Mer stöd till föreningslivet!
  Föreningslivet i Sverige är unikt. Engagerade vuxna och sociala sammanhang för en aktiv fritid är en viktig del för en bra start i livet.
 • Våra ungdomar ska känna sig trygga på väg hem!
  Ingen ungdom ska vara rädd för att ta sig hem från en kompis på kvällen. Därför behöver vi kraftsamla mot utanförskap och parallellsamhällen. Både sociala och brottsbekämpande insatser behövs.

Fler frågor som jag vill genomföra: 

 • Vård ska ges nära, bygg ut Kungsbacka sjukhus!
  Kungsbacka Sjukhus har mycket att erbjuda. Här kan vi bedriva mer specialiserad vård och dagoperationer. Vi behöver utveckla Kungsbacka Sjukhus för att tillgodose den vård som behövs i norra Halland.
 • Fler tågstopp i Åsa!
  Liberalerna har drivit frågan om att fler tåg ska stanna i Åsa och vi har nått stora framgångar. Vi har nu fler turer mellan Göteborg-Åsa på morgonen och eftermiddagen. Det är bra för miljön och klimatet att fler kan ta tåget till jobbet. Vi har även fått tåget som går till Köpenhamn att stanna i Åsa på helger. Underbart för oss som gärna åker söderut och återigen kunna ta tåg i stället för bil. Vi Liberaler är glada för detta, men inte nöjda. Det finns, trots förbättringar, stora luckor i tidtabellen. Ytterligare Öresundståg bör kunna stanna i Åsa utanför rusningstrafik på dagen och kvällar. Vi Liberaler ger oss inte. Vi fortsätter att arbeta för fler tågstopp och driver frågan om en station i Frillesås. 
 • Du ska få välja din egen gynekolog!
  För mig är vårdvalet som vi har i Halland väldigt viktigt, det ska fortsatt finnas olika valmöjligheter för dig inom vården. Jag vill se fler utförare och mer valfrihet. Jag vill att kvinnor ska kunna få ännu mer frihet att välja sin gynekolog.
 • Sänk momsen på Gästhamnsplats!
  Det ska inte spela någon roll om familjen har båt eller husvagn.
  Momsen för en hamnplats för gästbåtar är på 25% när andra övrig besöksnäring som hotell, camping, ställplatser för husbil/husvagn och vandrarhem har en moms på mellan 6% och 12%. Detta ger en snedvriden konkurrens och slår hårt mot svenska båtägare.
 • Stabilisera elpriset!
  Nu räcker det med rödgrön politik. Liberalerna har lagt förslag om sänkt moms och sänkt skatt på el. Vi behöver stabilisera elpriset innan det är försent.
 • Bättre LSS och funktionsrätt!
  Rätten till utbildning är en självklarhet och det gäller alla barn och ungdomar, oavsett förutsättningar. Det måste finnas en god och anpassad utbildning för alla barn, som är formad efter barnets behov. Det behövs en LSS-inspektion, precis som vi har en Skolinspektion. LSS-inspektionen skall ha två huvuduppdrag – två fokus: Inspektionen skall för det första ta tillvara den enskilde insatsberättigades rättigheter gentemot myndigheterna För det andra stoppa kriminalitet och fusk genom att oseriösa och kriminella utförare stängs av och lagförs. Det finns brister kring kunskap om kommunikation och alternativa kommunikationssätt, innebörden av olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser samt bemötande. Jag vill att det skall avsättas medel för en kraftfull nationell satsning på kompetensutveckling inom LSS i ett LSS-lyft. Alla människor som kan arbeta skall arbeta utifrån sin egen förmåga. Därför vill jag införa ett stöd-till-arbete-garanti för personer med funktionsnedsättning. 

Om mig:
Jag är 43 år och är utbildad till samhälls- och kulturanalytiker vid Linköpings universitet. Idag arbetar som chef för Ung i Kungsbacka och har arbetat som chef inom föreningslivet i större delen av mitt liv. Jag är gift och mamma till två barn på 14år och 9 år. Vi bor i Åsa. Jag är ideellt engagerad i Åsa Scoutkår där jag är både ledare och ordförande för kåren.

Sociala medier:-Följ mig gärna! Här lägger jag ut det senaste inom politiken
Facebook Hanna Schölander Liberalerna
Instagram hannascholanderliberalerna

Insändare/ artiklar i dagspress:
Kungsbacka-Posten
Norra Halland

13 oktober 2021

Svar till: ”vi är orättvist uthängda”

Mitt avsikt med att stå bakom utredningen kring Vardaga, är inte att hänga ut eller anklaga personalen för att missköta sina arbetsuppgifter. Utredningen kring…

Kontaktuppgifter

0704-303423 ...